Výsledky a publikace

Hodnoty a postoje v ČR 1991-2017 (pramenná publikace European Values Study)

Ladislav Rabušic, Beatrice-Elena Chromková Manea. 2018. Munipress.

ISBN: 978-80-210-8803-0 (tištěná verze) 978-80-210-8804-7 (on-line pdf)

Publikace Hodnoty a postoje v ČR 1991–2017 se svým obsahem i formou vymyká zkušenostem, které mají čtenáři s produkty společenskovědní literatury. Výjimečným znakem teto knihy je, že obsahuje pouze čísla. Tato čísla jsou ale, podle našeho soudu, velmi důležitá. Indikují totiž ve sféře postojů, hodnotových orientací a preferencí vývoj české společnosti od počátku 90. let minulého století do současnosti. Svým způsobem jsou to čísla jedinečná, neboť pocházejí ze série opakovaných výzkumů, které v ČR proběhly v rámci rozsáhlého mezinárodního srovnávacího projektu European Values Study (EVS). Unikátní na těchto číslech je, že v pravidelných vlnách, vždy přibližně po devíti letech, je opakován stejný výzkum na reprezentativním výběrovém souboru české populace, takže získává údaje, které zakládají časové řady. Ty pak umožňují badatelům a zájemcům zjistit, jak se vyvíjejí určité hodnotové preference a postoje v České republice a dedukovat z nich nejrůznější úvahy, hypotézy či závěry.

PUBLIKACE KE STAŽENÍ: ZDE

ZÁJEMCI O TIŠTĚNOU VERZI PUBLIKACE KONTAKTUJTE B.E.CHROMKOVOU MANEA

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info