O projektu

Co je Evropský výzkum hodnot?

Bez popisku

Evropský výzkum hodnot je mezinárodní dlouhodobý projekt, jehož cílem je mapovat vývoj hodnotových orientací v rámci Evropy (EVS - European Values Study) i celého světa (WVS - World Values Study). Počátky projektu sahají do roku 1980, Česká republika participuje od roku 1991. Podstatou projektu jsou pravidelná rozsáhlá výběrová šetření na vzorku obyvatel z dobrovolně přidružených evropských a světových zemí. Projekt má vědecký charakter a je nezávislý na vládách daných zemí. Dotazování je centrálně koordinováno mezinárodním panelem odborníků tak, aby byly výsledky mezinárodně srovnatelné a vytvořily časovou řadu. Česká republika se s výjimkou první vlny v roce 1981 účastnila všech šetření – tedy v letech 1991, 1999, 2008. Současný projekt financovaný GAČR je tedy zaměřen na realizaci čtvrté vlny šetření, která v ČR probíhá na přelomu let 2017/18.

Využití výzkumu

Projekty European Values Study (EVS) a Word Values Survey (WVS) patří mezi dlouhodobá mezinárodní srovnávací šetření, která jsou hojně používána jako zdroj dat pro publikace českých a zahraničních sociálních vědců. Tato data pomáhají lépe navrhovat a cílit veřejné politiky, umožňují mapovat aktuální trendy a odhadovat jejich vývoj. Zachycují důležitá sociologická témata jako religiozita a morálka, rodina, sexualita a role rodičů ve výchově dětí, sociální interakce a sociální normy, obecná spokojenost/úroveň štěstí, tolerance k různým sociálním skupinám, vnímaní chudoby a vztah k práci, politika, post-materialismus a postoje k problematice životního prostředí.

Výzkum v roce 2017

V současnosti Evropský výzkum hodnot probíhá ve více než čtyřiceti evropských zemích. Výzkum v České republice koordinuje od roku 1999 Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, v současnosti Ústav populačních studií při téže fakultě. Sběr dat v roce 2017 zajistila agentura Stem/Mark.

Realizace třetí vlny (2017) projektu EVS v České republice je podpořena Grantovou agenturou České republiky, číslo projektu: GA17-02022S

Výzkumný tým

Kde najdete více informací?

European Values Study Atlas of European Values

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info