Aktuální dění kolem výzkumu

Jaro 2023

Rozhovor k tématu a výzkumu v Magazínu Reportér (odkaz zde)

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3350/22 cituje přehledovou studii Fučík, Šolcová 2022. (odkaz na nález)

Prezentace na semináři Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce - Justiční akademie Kroměříž - přednáška o výsledcích výzkumu střídavé péče v ČR a v zahraničí 27.1.2023

Zima 2022/2023

 

Přehledová studie: Fučík, P. Šolcová, M. 2022. Nové formy rodičovství: Střídavá péče a hledání jejích důsledků pro děti – přehledová studie vyšla v podzimním čísle odborného časopisu Sociální studia (odkaz na časopis)  Komentovaný výběr základních zdrojů článku - odkazy na citované studie

Prezentace na gremiální poradě KS Ústí nad Labem 21/11 2022 - Prezentace shrnující ve třech blocích sociologický pohled na rozvodovost, současný stav výzumu střídavé péče v zahraničí a výsledky výzkumu SP na katedře sociologie FSS MU. Prezentace

 

 

Podzim 2022

 

Rozhovor k výzkumu a tématu střídavé péče v ČRo Plus - pořad Zaostřeno (odkaz)

Konference European Divorce Network v Brně. Spolupráce na pořadatelství, bloky věnované porozvodové péči o děti. (odkaz na konferenci)

Rozhovor k výzkumu a tématu střídavé péče v pořadu Dobré ráno ČT 13. 9. 2022. (odkaz)

 

Jaro 2022

Nález ústavního soudu I. ÚS 3065/21 odkazuje na rozhovor o výzkumu v periodiku Universitas (odkaz na nález)

 

Rok 2021

na přelomu let 2020 a 2021 byl výzkum zásadně pozdržen okolnostmi pandemie COVID19. Rozsáhlá nutnost on-line výuky a řešení souvisejících okolností znemožňovala souvislou práci na výzkumu.

 

Podzim 2020
Beseda k tématu střídavé péče proběhne 12. 10. 2020 v 17:30 v Olomouckém rodinném centru OLIVY, ale vzhledem k situaci také s možností on-line účasti. (Já budu osobně v Olomouci + dalších max 9 osob, ostatní se mohou připojit přes Zoom) 

Stránky centra OLIVY: http://www.olivy-os.cz/portal/events/event/stridava-pece/

K připojení můžete použít následující údaje:

link na setkání: https://cesnet.zoom.us/j/94897175775?pwd=SlM1aEkxMEN5TEYzelN6MDZRakVOQT09

Lze využít připojení přímo v prohlížeči, nebo nainstalovat zdarma aplikaci Zoom

Pokud máte aplikaci, stačí využít následující údaje:

Meeting ID: 948 9717 5775
Passcode: 710438

Český návod jak Zoom funguje lze najít například zde:

https://www.stob.cz/cs/jak-zacit-pouzivat-zoom

Těším se na vás!!!

 

Léto 2020 - publikován rozhovor o výzkumu v magazínu vysokých škol UNIVERSITAS. Naleznete zde.

Jaro 2020 - Publikovány výsledky z kvantitativní části výzkumu - postoje široké veřejnosti k střídavé péči - kapitola Public Attitudes Toward Shared Custody: The Czech Republic v knize Divorce in Europe. Tento text shrnuje výsledky z otázek v reprezentativních šetřeních European Values Study 2017 a Dynamika změny v české společnosti 2018.

9. 6. 2020 - Účast na kulatém stolu Rozchodem rodina nekončí - Pražské kreativní centrum 9. 6. 2020 10:00

+ koronavirus (jen pár on-line rozhovorů během tohoto období)

 

Podzim 2019 - výzkumné rozhovory s mladými dospělými, kteří prošli střídavou péčí a s institucionálními aktéry - odbornicemi z řad sociálních pracovnic, psycholožek, právniček, soudkyň.

12. 12. 2019 - Účast na Workshopu Dítě v rodičovském konfliktu, setkání odborného panelu projektu. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Čtvrtek 12. prosince 2019 od 13 do 15 hodin v konferenční místnosti v 1. patře business centra Rosmarin, Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice. Informace zde.   

13. 11. 2019 - Účast na 3. rodinněprávním sympoziu Justiční akademie Kroměříž na téma střídavá péče. Cílem sympozia bylo zpracovat teze týkající se střídavé péče pro opatrovnické soudy. Informace o sympoziu k dispozici zde.

1. 11. 2019 - Panelová odborná diskuse na téma střídavá péče Justiční akademie Kroměříž.

Datum konání:  1. listopadu 2019
Časové rozmezí:  10:00 až 13:00 hod
Místo konání:       Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, Praha, dražební sál
Cílová skupina:    Soudci             

18. 10. 2019 - Prezentace příspěvku Jako partneři jste se rozešli, ale rodiči zůstáváte stále společně Střídavá péče optikou sociologické teorie na deváté olomoucké sociologické konferenci. Web zde.

17. 10. 2019 - Prezentace příspěvku Pohyby významu a struktury rodiny jako sociální instituce - sociologický pohled na konferenci Rodina v pohybu - 6. ročník konference o krajské rodinné politice Web zde.

10. 10. 2019 - Účast v panelové diskusi na konferenci Partnerské rozvody a rozchody aneb Rozpadají se vztahy zbytečně? Asociace manželských a rodinných poradců, Praha.

21 - 23. 8. 2019 - Prezentace na konferenci European Sociological Association - Manchester, UK. Název příspěvku: "The Role of Professionals in the Negotiation of Joint Custody Arrangements in the Czech Republic" Web konference 

14. 5. 2019 - Účast na panelové diskusi v rámci Fóra rodinné politiky - workshop č. 8 - jak posílit české rodiny - Organizuje: VÚPSV, moderuje Jana Barvíková, úterý 14. května 2019, 16:00 - 17:30. Brno - Cosmopolitan Bobycentrum Sportovní 2a Program konference

20. 3. 2019 - Neformální setkání k výzkumu, prezentace předběžných výsledků fáze rozhovorů s rodiči. Badatelské odpoledne katedry sociologie FSS MU, v Brně. 14:00 Joštova 10, Brno. 3. podlaží, místnost U34. pozvánka zde

Na jaře 2019 ukončujeme první fázi rozhovorů s rodiči, zintenzivňujeme práci na rozhovorech s OSPOD a právníky a zahajujeme další etapu výzkumu formou rozhovorů s dospělými dětmi, jež prožily střídavou péči.

Během podzimu/zimy 2018 bylo sebráno 60 rozhovorů s rodiči, 13 rozhovorů s institucionálními aktéry a tři pilotní rozhovory s dospělými dětmi

V listopadu 2018 jsme dílčí výsledky prezentovali na konferenci České sociologické společnosti v Hradci Králové

V říjnu 2018 jsme předběžné výsledky prezentovali a konzultovali na konferenci Evropské společnosti pro sociologický a demografický výzkum rozvodovosti v Tel Avivu

V září 2018 jsme předběžné výsledky konzultovali na konferenci Evropské společnosti pro Rodinné vztahy (European Society on Family Relations - ESFR)

V září 2018 jsme začali s kvalitativními rozhovory s rodiči (první fáze kvalitativního výzkumu)

Na jaře a v létě 2018 jsme navrhli a posléze analyzovali kvantitativní části výzkumu – otázky, týkající se postojů veřejnosti ke střídavé péči

Realizace výzkumu střídavé péče začala v polovině roku 2018 a typický akademický výzkum je záležitost obvykle na tři roky. V tuto chvíli jsme tedy v počáteční fázi. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info