Aktuální dění kolem výzkumu

Rámcově:

Jaro/léto 2019 - výzkumné rozhovory s mladými dospělými, kteří prošli střídavou péčí a s institucionálními aktéry - odborníky z řad sociálních pracovníků, psychologů, právníků, soudců.

Plán:

21 - 23. 8. 2019 - Prezentace na konferenci European Sociological Association - Manchester, UK. Název příspěvku: "The Role of Professionals in the Negotiation of Joint Custody Arrangements in the Czech Republic" Web konference 

Proběhlo:

14. 5. 2019 - Účast na panelové diskusi v rámci Fóra rodinné politiky - workshop č. 8 - jak posílit české rodiny - Organizuje: VÚPSV, moderuje Jana Barvíková, úterý 14. května 2019, 16:00 - 17:30. Brno - Cosmopolitan Bobycentrum Sportovní 2a Program konference

20. 3. 2019 - Neformální setkání k výzkumu, prezentace předběžných výsledků fáze rozhovorů s rodiči. Badatelské odpoledne katedry sociologie FSS MU, v Brně. 14:00 Joštova 10, Brno. 3. podlaží, místnost U34. pozvánka zde

Na jaře 2019 ukončujeme první fázi rozhovorů s rodiči, zintenzivňujeme práci na rozhovorech s OSPOD a právníky a zahajujeme další etapu výzkumu formou rozhovorů s dospělými dětmi, jež prožily střídavou péči.

Během podzimu/zimy 2018 bylo sebráno 60 rozhovorů s rodiči, 13 rozhovorů s institucionálními aktéry a tři pilotní rozhovory s dospělými dětmi

V listopadu 2018 jsme dílčí výsledky prezentovali na konferenci České sociologické společnosti v Hradci Králové

V říjnu 2018 jsme předběžné výsledky prezentovali a konzultovali na konferenci Evropské společnosti pro sociologický a demografický výzkum rozvodovosti v Tel Avivu

V září 2018 jsme předběžné výsledky konzultovali na konferenci Evropské společnosti pro Rodinné vztahy (European Society on Family Relations - ESFR)

V září 2018 jsme začali s kvalitativními rozhovory s rodiči (první fáze kvalitativního výzkumu)

Na jaře a v létě 2018 jsme navrhli a posléze analyzovali kvantitativní části výzkumu – otázky, týkající se postojů veřejnosti ke střídavé péči

Realizace výzkumu střídavé péče začala v polovině roku 2018 a typický akademický výzkum je záležitost obvykle na tři roky. V tuto chvíli jsme tedy v počáteční fázi. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info